Cuntat – Lia Guanc dala Gherdëina Urtijëi

Per dumandes sun la Lia y la manifestazions pudëis cherdé su la presidënta Sandra Comploj Demetz. Per dumandes sun l guant dala gherdëina y sun co l mpresté ora pudëis cherdé su Franziska Beikircher.

Presidënta
Ciechi Crepaz Patrizia
E-Mail: ciechipriv@yahoo.de
Mobil: +39 338 4823442
Cuntac cun la Lia per l turism y cun l’autra Lies dai Gunac dala gherdëina
vitrina/plata web/media
     
Vice-Presidënt
Delucca Hermann
hermann.delucca.hd@gmail.com
Mobil: +39 335 6425125
Cuntac cun la istituzions/dumandes de contribut/revisor di conc
     
Cunseliëra
Beikircher Prucker Franziska
Mobil 3331551088
Respunsabla dl magasin dla trohtes y de mpresté ora la trohtes mierculdi
     
Cunseliëra
Kathrin Gander-Rifesser
Magasin mierculdi local dla lies
     
Cunseliëra
Moroder Pitscheider Nadya
Respunsabla dl magasin dla trohtes y de mpresté ora la trohtes mierculdi
     
Cunseliër
Stuflesser Silvio
Ten i conc dla lia/nevic pra la defiledes
     
Cunseliëra
Obletter Hanna
Scrivana/trohtes
     
Cunseliër
Demetz Ivan
Respunsabl dla bandiera pra prucesions y defiledes
     
Cunseliër
Welponer Helmuth
Urganisazion de prucesions y defiledes
     
Cunseliëra
Walpoth Bernardette
Socialmedia/foto
     
Cunseliër
Martiner Alex
Plata web/foto