Cuntat – Lia Guanc dala Gherdëina Urtijëi

Per dumandes sun la Lia y la manifestazions pudëis cherdé su la presidënta Sandra Comploj Demetz. Per dumandes sun l guant dala gherdëina y sun co l mpresté ora pudëis cherdé su Moroder Pitscheider Nadja.

Presidënta
Ciechi Crepaz Patrizia
E-Mail: ciechipriv@yahoo.de
Mobil: +39 338 4823442
Cuntac cun la Lia per l turism y cun l’autra Lies dai Gunac dala gherdëina/dumandes de contribut/vitrina/plata web/media
vitrina/plata web/media
     
Vice-Presidënt
Delucca Hermann
hermann.delucca.hd@gmail.com
Mobil: +39 335 6425125
Cuntac cun la istituzions/revisor di conc
     
Cunseliëra
Moroder Pitscheider Nadja
Mobil +39 334 5266014
Mpresté ora la trohtes y magasin
     
Cunseliëra
Kathrin Gander-Rifesser
Mpresté ora la trohtes y magasin
     
Cunseliër
Stuflesser Silvio
Ten i conc dla lia/nevic pra la defiledes/Urganisazionde manifestazions/cales slita dla lia
     
Cunseliëra
Obletter Hanna
Scrivana/mpreste ora la trohtes y magasin
     
Cunseliër
Demetz Ivan
Respunsabl dla bandiera pra prucesions y defiledes/Urganisazionde manifestazions
     
Cunseliëra
Walpoth Bernardette
Socialmedia/foto/plata web