Galaria dla fotografies - Lia Guanc dala Gherdëina Urtijëi


Pruzescion de Juebia dai Andli 30.06.2019
     

Pruzescion de Juebia dai Andli 29.05.2016
 

Segra de Urtijëi 07.07.2013
       

Defileda da sëira 23.08.2012
   

„Gröden in Tracht“ a S. Cristina 05.08.2012
       

Segra de Urtijëi 08.07.2012
     

Segra de Urtijëi 10.07.2011
           

Defileda „Gröden in Tracht“ Sëlva 01.08.2010
       
Defileda da sëira 27.07.2010
         
Segra de Urtijëi 04.07.2010
 
Pruzescion de Juebia dai Andli 06.06.2010